Radzenie sobie ze stresem

Asertywność

Niezależnie od naszej odporności psychicznej, w wybranych sytuacjach nieodłącznie towarzyszy nam stres.

Może on skutecznie motywować nas do działania lub wręcz przeciwnie - blokować nasze umiejętności i wpływać na efektywność. Rozwiązanie testu pomoże ci skonfrontować się ze swoimi umiejętnościami radzenia sobie ze stresem. Szczerze odpowiedz na poniższe pytania, ustosunkowując się do stwierdzeń. Zaznacz, jak często zachowujesz się w podany sposób w stresujących sytuacjach.

W stresującej sytuacji:
Sytuacje społeczne to wszystkie sytuacje, w które jesteśmy zaangażowani razem z innymi osobami.

Są one codziennym sprawdzianem naszych umiejętności radzenia sobie w kontaktach z innymi. Od tych zdolności zależy, czy osiągniemy cele społeczne, przekonamy innych do swojego pomysłu lub dobrze wypadniemy podczas rozmowy z klientem. Ważną składową umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych jest między innymi asertywność. Przeczytaj poniższe stwierdzenia i ustosunkuj się do nich, zaznaczając odpowiednio „często”, „czasami” i „rzadko” zgodnie ze swoimi odczuciami.

Wybierz odpowiedź: