Pierwsza edycja programu liderskiego!

W programie liderskim bierze udział Aleksandra Litwin- starszy specjalista ds. assistance, Piotr Domański - młodszy specjalista ds. assistance i Marcin Kęsik - starszy specjalista ds. assistance. Nasi kandydaci przeszli kilku etapowy proces rekrutacji. Stażyści przez najbliższy rok będą przygotowywać się do objęcia roli lidera na platformach operacyjnych poprzez udział w licznych projektach firmowych, konferencjach i szkoleniach. Wszystkim stażystom życzymy powodzenia!